BUIL & GINÉ S.L. es una societat espanyola amb domicili a Av. Reus nº 20, 43730 Falset, amb número d’identificació fiscal B43696095 e inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al tomo 1801, foli 200 full número T25124.

Propietat Intel•lectual.

Els textos, logotips, imatges, sons, animacions, vídeos i altres continguts d’aquest website son propietat exclusiva de BUIL & GINÉ S.L. i estan protegits per la legislació sobre propietat intel•lectual i drets d’autor.

Queda prohibida la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desemsamblatge, total o parcial de qualsevol dels continguts d’aquest website sense el previ i exprés consentiment per escrit de BUIL & GINÉ S.L.

La informació i dades facilitades en el present website poden referir-se a producte no disponibles per la compra o que han cessat la seva producció. Els preus, fotografies, composició, acidesa, graduació i altres dades, poden variar sense el previ avís.