Confidencialitat i protecció de dades.

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa de la existència d’un arxiu automatitzat sota la responsabilitat i titularitat de BUIL & GINÉ S.L. (amb número de registre 2062650314) per el emmagatzematge de dades de caràcter personal amb la finalitat de tramitar les comandes i per el tracte personalitzat en futures transaccions. BUIL & GINÉ S.L. li garanteix que aquestes dades es tractaran de manera confidencial i que no disposarà en cap caps d’accés a les dades bancàries de cap client, independentment de la forma de pagament.

BUIL & GINÉ S.L. ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a demés, s’han instal•lat totes les mesures i mitjans tècnics al seu abast per evitar el mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades que ens faciliten.

Sota cap concepte vendrem o compartirem les dades amb tercers.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició que la llei espanyola li reconeix dirigint-se al responsable del fitxer de dades de BUIL & GINÉ S.L. (info@builgine.com).

L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei es l’espanyola i es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols per la resolució de les divergències.